Bestaat in uw bedrijf de mogelijkheid van gas- en stofontploffingsgevaar? Dan moet u voldoen aan de bepalingen van de Europese richtlijn ATEX-153. U dient in bepaalde gevallen een explosieveiligheidsdocument op te (laten) stellen. Het explosieveiligheidsdocument maakt deel uit van de RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie). U dient het explosieveiligheidsdocument op te stellen voor het begin van de werkzaamheden. Het veiligheidsdocument bestaat onder meer uit:

  1. identificatie en beoordeling van explosierisico’s;
  2. maatregelen voor het voorkomen van explosies en explosiegevaar;
  3. indeling in explosiegevaarlijke zones;
  4. beschrijving van ontwerp, bediening en onderhoud van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen.
  5. Bij wijzigingen van arbeidsplaats, arbeidsmiddelen of arbeidsproces past u het document aan.

Een voorbeeld (checklist van een EVD) voor stof vindt u hier: linkje

Een voorbeeld voor RIE vindt u hier: linkje

Explosiegevaarlijke apparaten

Maakt u apparaten of beveiligingssystemen die op explosiegevaarlijke plaatsen gebruikt worden? Dan moeten deze apparaten voldoen aan de eisen van ATEX 114.

Allex Solutions Offerte Gratis