Ing. Michel de Boer, IECx 05 opgeleid

Ing. Michel de Boer, IECx 05 opgeleid

ALLEX biedt praktisch en deskundig advies bij de toepassing en implementatie van ATEX 153 binnen uw organisatie.

ATEX 153, voorheen ATEX 137. Deze richtlijn bevat de minimumeisen voor gezondheid en veiligheid van werknemers die werken in mogelijk explosiegevaarlijke atmosferen. In Nederland is deze minimum richtlijn middels het ARBO Besluit opgenomen in onze nationale wet- en regelgeving. Werkgevers van bedrijven met mogelijk explosiegevaar moeten volgens de richtlijn een ‘Explosieveiligheidsdocument’ (EVD of EPD) opstellen en onderhouden.

Onderdelen van een EVD zijn:

  1. Basismethodiek, met o.a. een lijst van mogelijke ontstekingsbronnen, volgens EN 1127-1.
  2. Zonering, volgens EN-IEC 60079-10-1 (gas) en 60079-10-2 (stof). Voor Nederland zijn aanvullende ‘praktijk richtlijnen’ opgesteld in de vorm van NPR 7910-1 (gas) en 7910-2 (stof).
  3. Ontwerp, Selectie en Installatie van elektrisch materieel, volgens EN-IEC 60079-14. Belangrijk is het onderkennen van ‘Competenties van personeel’ en nieuw; de ‘Initiële Inspectie’.
  4. Inspectie en Onderhoud van elektrisch materieel, volgens EN-IEC 60079-17.
  5. Reparatie en Revisie van elektrisch materieel, volgens EN-IEC 60079-19. In bovengenoemde punten is de zogenaamde ‘life cycle approach’ zichtbaar toegepast.

De ATEX 153 wetgeving is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones.

ALLEX kan deze zones voor u bepalen en tevens bepalen of de aanwezige apparatuur voldoet ten aanzien van de explosierisico’s.

Allex Solutions Offerte Gratis